PXL’s X-factor als één van onze hoekstenen

De PXL-visie vertalen we naar de X-factor die model staat voor de ‘excellente professional’ en voor de ‘excellente-professionele-organisatie’. We gebruiken ‘excellent’ altijd in combinatie (-) met ‘professional’ omdat we niet streven naar excellentie an sich, maar naar ‘excellent-professioneel’ zijn.

De X-factor is een combinatie van (em)passie, van ondernemend en innovatief zijn, van (multi)disciplinariteit en van (internationaal) samen(net)werken. De X-factor met zijn 4 elkaar overlappende assen, vormt een één en ondeelbaar geheel van hard- en soft skills en is meer dan de som van de delen.

De X-factor heeft een dubbele werking. Het is zowel onze ‘kijk-wijzer’ als ons ‘kompas’. De kijk-wijzer voor (zelf)reflectie geeft aan waar we bij aanvang staan, het kompas wijst ons de weg naar het uiteindelijke doel, de excellente professional/professionele organisatie. De X-factor is niet alleen een kijk-wijzer én een kompas voor onze junior-collega’s, ons personeel en netwerk maar ook voor Hogeschool PXL, als baken in haar streven naar een excellente professionele organisatie (= X-factor).